Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

       
         
  Miljødirektoratet er i ferd med å stifte Nasjonalt villakssenter med fire geografiske enheter.
En av disse enhetene er oss. Inntil stiftelsen er å plass vil denne hjemmesiden være passiv.

Selv om hjemmesiden er passiv er vi fortsatt aktive. Det er bare å kontakte oss!

Daglig leder: Frode Staldvik, E-post: frode.staldvik@klv.no, Telefon: 41495000
Seniorrådgiver: Tone Løvold, E-post: tone.lovold@klv.no, Telefon 47891943

 
       
   
   
   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000 Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos