Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

       
         
  KLV vart 16. november 2021 fusjonert inn i den statlige stiftelsen Nasjonalt villakssenter.
Nasjonalt villakssenter har til sammen fire enheter, lokalisert i Tana, Namsos, Lærdal og Lyngdal.
Oppdatert kontakt informasjon til ansatte og kunnskap om villaks, sjøørret, sjørøye, bleke og namsblank og deres leveområder m.m. finner du på www.villakssenter.no.
 
       
   
   
   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000 Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos