Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

Nytt fra KLV

 

Aktuelle nyheter

    
         
 KLV

 

Nyhetsarkiv

 

KLV - et nasjonalt ombud for villaksen

Klikk på bildet for å lese informasjonsbrosjyre om KLV

Nyhetsarkiv        
   
   
KLV tipser om: Les informativ kronikk om spredning av lakselus "Avslører lakselusens hemmeligheter"
  Se film fra NINAs lakselusovervåkning sommeren 2014.
  Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning: "Status for norske laksebestander i 2015"
  Ny rapport fra Havforskningsinstituttet. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
  Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning: "Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018"
  Nytt elevhefte "Hvem bor i elva di?" Se og les heftet
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos