Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 


Din nærbekk

 • "Finnes det fisk i nærbekken vår?"
 • "Hvilke andre dyr finner vi her?"
 • "Hvordan er vannkvaliteten?"
 • "Hva har bekken vært brukt til tidligere?"
 • "Hvordan endrer bekken seg gjennom året?"
 • "Hva kan vi gjøre for dyrene her?"

Gjennom prosjektet "Din nærbekk" har mange unger i Namdalen fått svar på noen av disse spørsmålene og sikkert mange fler også. Unger fra skole og barnehage har fått være med naturveileder Kjersti ut på tur til nærbekken og fått sett, tatt og følt på livet der. Prosjektet er avsluttet men naturveilederen vil fortsette arbeidet slik at stadig flere får lære om laksen og resten av livet i elva gjennom ulike aktiviteter og samtaler. KLV og SNO samarbeider om å utvikle verktøykassen som dekker tema som:

 • Laksens livssyklus
 • Laksens tilpasning til vann (sanser, kroppsfasong og farger)
 • Laksens mat (vanninsekt) og fiender (fugler, store fisk, pattedyr)
 • Kjennetegn ved ulike vanninsekt
 • Næringskjeden i elva
 • Forskjeller laks/aure og villaks/oppdrettslaks
 • Utfordringer villaksen står ovenfor (parasitter, rømming av oppdrettslaks, sur nedbør, forurensning og vannkraftutbygging).
Høres dette interessant ut for deg og din klasse? Det er bare å ta kontakt med kjersti.hanssen@miljodir.no

Vil du lese mer om prosjektet "Din nærbekk" kan du lese sluttrapporten her.


Foto: Tone Løvold

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos