Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

Er du klar for en annerledes fisketur?

 
"Laksehistorier gir liv til Namdalen" er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) og Statens naturoppsyn (SNO). 15 historier som på en eller annen måte handler om Namsenvassdraget og/eller laksen er lagt ut på utvalgte steder langs Namsenvassdraget. Selve innholdet i historiene vil vi ikke røpe, men her finner du biologiske fakta om laks og andre arter som lever sammen med den, sagn, kulturhistorie og fortellinger. Historiene ligger i flotte skiferbokser. Boksene er gjemt i terrenget og finnes vha GPS.


På lokket av boksene er det inngravert en laks. I boksene finner du en historie, en loggbok og bytteting. Foto: Tone Løvold

Å finne slike poster ved hjelp av GPS kalles geocaching. Dette er en internasjonal aktivitet. Postene kalles ”cacher” (cache uttales kæsj). Cacher er plassert over store deler av verden og informasjon om alle cachene ligger på nettstedet geocaching.com. Postene som er lagt ut lags Namsenvassdraget er også registrert her. Koordinatene til de 15 ”laksecachene” finner du også i denne informasjonjsbrosjyren.

Geocaching er en aktivitet som passer for folk i alle aldre. Det eneste man trenger av utstyr er en dedikert GPS-mottager eller en smarttelefon med GPS-mottager og en blyant eller penn dersom man vil signere loggbøkene som ligger i hver cache. Du kan lese om hvordan du lett kan komme i gang med geocaching på geocaching.com og på gcinfo.no.


Legger du ut på ”en annerledes fisketur” vil du blant annet finne historien bak denne inskripsjonen. Foto: Tone Løvold

God tur og skitt fiske!

Prosjektet er økonomisk støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regionalt næringsfond for indre Namdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens naturoppsyn.

   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post:Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos