Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 


Naturveiledning

Naturveiledning er kunnskapsformidling om natur. Først og fremst er naturveiledning et holdningsskapende arbeid som skal øke forståelsen for hvordan ting henger sammen i naturen og bidra til økt respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljø. Naturveiledningen foregår aller helst ute i naturen hvor det legges vekt på praktisk deltagelse, gode opplevelser og refleksjoner. Bålet og ”den gode historien” er viktige elementer i naturveiledningen.

Kjersti Hanssen er landets første naturveileder – villaks. Hun er ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) og har et faglig samarbeid med KLV. Hovedmålgruppen for naturveiledningen er barn og unge, men hun henvender seg også til andre grupper.

Gjennom prosjektet ”Din nærbekk” er det utviklet et opplegg som er spesielt egnet for barn i 5-7.kl, men har også andre klasser og grupper kan delta. Dersom du vil ha besøk av naturveilederen kan du ta kontakt med henne på kjersti.hanssen@miljodir.no.

Vil du vite mer om naturveiledning kan du også lese om prosjektet ”Din nærbekk” på denne hjemmesiden.


Foto: Tone Løvold

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos