Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 


Elevheftet "Hvem bor i elva di?"


Illustrasjon: Åse Nordanger

Norge har flere hundre små og store elver. Det er derfor sannsynlig at du bor i nærheten av en elv eller en bekk. En tur til elva eller nærbekken gir store muligheter for å lære på ulike måter. For at en slik dag skal bli mest mulig vellykket bør den forberedes. KLV og SNO har laget et elevhefte som kan brukes både før og etter en "utedag" ved elvebredden. Heftet inneholder fagstoff om villaksen og livet i elva, et laksespill, forskjellige oppgaver og forslag til aktiviteter som kan passe inn på selve "utedagen".

Laksen er ganske kresen og vil ha rent vann. Det betyr at dersom det finnes laks i elva så finnes det mye annet liv der også. Det er ganske utrolig at det skjer så mye spennende under vann og det rett i nabolaget! Men en tur til ei elv er både artig og lærerikt uansett om det bor laks der eller ikke.

Last ned elvevheftet ved å trykke på bildet under.

Vi har også laget et vedlegg til heftet. Her går det fram hvilke kompetansemål som dekkes av de ulike temaene som omhandles. Heftet er utarbeidet med støtte blant annet fra den naturlige skolesekken

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos