KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Merkeprosjekt i Namsenvassdraget - 2010-06-01 
 Et stort antall Laks pÃ¥ vei inn Namsenfjorden skal i 2010 fanges og merkes med Lea-merker eller radiosendere.
 FormÃ¥let med prosjektet er primært Ã¥ øke kunnskapen om beskatning av laks i store vassdrag generelt og i Namsenvassdraget spesielt. Prosjektet er
Faktaark merkeprosjekt