KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Totalt 89 laks radiomerket - 2010-08-10 
 Merkeprosjeket i Namsenvassdraget fortsetter, men selve merkingen av laks er nÃ¥ avsluttet. Totalt ble 89 laks pÃ¥montert radiosender, mens 165 laks ble Lea-merket. Siste fisk ble merket 26. juli.
 De siste registreringene ved de to dataloggerne ved Lilleøen og Steinan er foreløpig ikke gjennomgÃ¥tt. Manuell peiling 1. og 2. auaugst viser imidl