KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Revisjon-handlingsplan fisketrapper - 2011-01-19 
 Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrom laksefisk (2006-2010) skal revideres.
 Hanne Hegseth ved Direktoratet for naturforvaltning (DN)leder arbeidsgruppen som for øvrig bestÃ¥r av Hans Petter Fjelstad, KÃ¥re Myhre og Anton Rikstad.KLV er sekretær for arbeidet. Arbeidsgruppen vil overlevere revidert handlingsplan (2011-2015) før sommeren.
HP 2006-2010