KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 OvervÃ¥kningskameraer i Namsenvassdraget - 2011-05-24 
 For Ã¥ framskaffe mer kunnskap omkring ned og oppvandring av laks i Namsenvassdraget skal det monteres ut undervanns videokameraer i vassdraget. Vannføringen mÃ¥ være lav under monteringen og det er derfor usikkert nÃ¥r forsøket kan starte.
 Videokameraene (6 stk) skal forsøkes utplassert like oppstrøms Sælegghylla. Kameraene som er sÃ¥kalte HD videokameraer gjør kontinuerlige opptak og mye av bÃ¥de ned og oppvandrende fisk kan registreres. Dermed kan man fÃ¥ mer kunnskap om oppvandringen av laks i vassdraget (tidspunkt for passering, størrelsesfordeling, omfang). Svært viktig er det ogsÃ¥ Ã¥ fÃ¥ et minimumsestimat og tidspunkt for oppvandrende oppdrettslaks. Denne type overvÃ¥kning er ikke tidligere gjennomført i vassdrag av Namsens dimensjon. Dette blir pÃ¥ mange mÃ¥ter et spennende prosjekt. Det er Anders Lamberg ved Lamberg Bio-Marin Service som stÃ¥r for montering av kameraer og analyser av data. Prosjektet er ikke ferdigfinansiert, men Ove Løfsnæs i Bjørøya Fiskeoppdrett AS har stilt garantier for utgiftene i prosjektet og dermed muliggjort oppstart denne sesongen.