KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Resultat fra overvÃ¥kning i laksetrappene i TømmerÃ¥sfossen og Berrefossen - 2011-05-24 
 Ã…rgarvassdraget og Namsenvassdraget er begge nasjonale laksevassdrag tilknyttet den nasjonale laksefjorden Namsenfjorden. For Ã¥ overvÃ¥ke oppgangen i de to vassdragene er det montert fisketeller og videokameraer i laksetrappen i hhv Berrefossen i ØiensÃ¥a (Ã…rgÃ¥rdsvassdraget) og TømmerÃ¥sfossen (Namsenvassdraget). Resultat fra overvÃ¥kingen i 2010 er nÃ¥ klar.
 Se vedlagte pdf-filer. Resultater fra tidligere Ã¥rs overvÃ¥kning finner du som KLV-notat 3-2011 og KLV-notat 4-2011 pÃ¥ linken under.
Lenke til mer informasjon...