KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Rapport om overvÃ¥king- og utfisking av rømt oppdrettslaks - 2011-05-27 
 Rapport fra overvÃ¥king- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009 er nÃ¥ klar.
 Rømt oppdrettslaks pÃ¥ villaksens gyteplasser regnes som en alvorlig trussel mot mange bestander. Nedgang i rapporterte rømmingstall og igangsatte t
Rapportnr11