KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Forskning og overvÃ¥king i Namsen 2011 - 2011-07-01 
 Namsenvassdraget er et nasjonal laksevassdrag. Sikring av lange tidsserier nÃ¥r det gjelder overvÃ¥king av rømt oppdrettslaks, yngeltettthet og oppgang i laksetrappene har verdi ogsÃ¥ i nasjonal sammenheng. Det har ogsÃ¥ noen av forskningsprosjektene som blir gjennomført i vassdraget.
 I 2011 vil overvÃ¥kningsfisket med sportsfiskeutstyr og garn fortsette som tidligere. Dette vil gi oss et viktig sammenligningsgrunnlag nÃ¥r det gjelder utviklingen av andel rømt oppdrettslaks i dette fisket. Det meldes allerede nÃ¥ om mye rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangstene, noe som er svært bekymringsfullt. I tillegg til det tradisjonelle overvÃ¥kingsfisket vil det bli gjennomført et sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks med spesialbygd kilenot (gjennomført tidligere i 2008 og 2009). Nota vil forhÃ¥pentligvis være pÃ¥ plass til 20. august. Det skal ogsÃ¥ gjennomføres genetiske analyser av laks fra Namsens hovedløp og to sidevassdrag. Disse analysene kan blant annet avsløre genetiske interaksjoner mellom villaks og oppdrettslaks. For Ã¥ fÃ¥ en bedre oversikt over oppgangen og nedvandringen av fisk i hele vassdraget vil det bli montert videokameraer ved Hyllenget/Sælegghylla (se egen nyhetssak om dette). Alle delprosjektene som sÃ¥ langt er nevnt vil bli finansiert over FHL-Miljøfond og Nord-Trøndelag fylkeskommune.