KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Lisbeth Berg-Hansen pÃ¥ besøk - 2011-09-08 
 Tirsdag 6. september besøkte Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen kilenota ved Kvatningen hvor hun fikk informasjon om prosjektet som tar sikte pÃ¥ Ã¥ sortere ut mest mulig oppdrettslaks og gi mer kunnskap om hvor stor andel oppdrettslaks som vandrer opp i vassdraget.
 StatsrÃ¥den var som vanlig klar i talen og understreket at oppdrettsfisk skal være innenfor merdene og ikke utenfor. Derfor er det nÃ¥ innført strengere regelverk knyttet til sikring av anlegg. Hun innrømmet at det likevel kan skje uforutsette hendelser som kan medfører rømming og at det er viktig at det meldes fra sÃ¥ tidlig som mulig nÃ¥r det skjer. Berg-Hansen var imponert over prosjektet. Hun sa at det er viktig med kunnskap for Ã¥ treffe de rette tiltakene.
Lenke til mer informasjon...