KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Namsblanken – unik, sÃ¥rbar og truet - 2011-11-14 
 For Ã¥ sette fokus pÃ¥ Namsblanken og dens kritiske situasjon er Kunnskapssenter for laks og vannmiljø med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag elektrisitetsverk, Namsskogan kommune og Grong kommune i ferd med Ã¥ utarbeidet informasjonsmateriell. NÃ¥ foreligger en brosjyre, senere kommer ogsÃ¥ en informasjonsplakat.
 Brosjyren utgis samtidlig med at fylkesmannen oversender en fagrapport om namsblanken til Direktoratet for naturforvaltning. Rapporten er en grundig oppsummering av kunnskapsstatus, samt forslag til tiltak for Ã¥ bevare den helt unike og verneverdige laksestammen. Rapporten viser at namsblanken er mer truet enn tidligere antatt. Rapporten finner du pÃ¥ linken nedenfor. Brosjyren som er tiltenkt folk flest kan du lese her. Brosjyren vil bli distribuert vidt og lagt ut pÃ¥ aktuelle møteplasser som Namsskogan familiepark, Namsen lakseakvarium, turistkontor, aktuelle kommuner osv. Det vil nÃ¥ utarbeides en plakat som vil kunne brukes i undervisningssammenheng og til oppslagstavler. Plakaten vil ogsÃ¥ inneholde informasjon som skal bidra til Ã¥ redusere faren for spredning av Gyrodactylus salaris til Namsenvassdraget.
Lenke til mer informasjon...
brosjyre