KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Rapport fra kurs i naturveiledning om livet i bekken - 2013-01-21 
 Sammen med fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KLV gjennomførte SNO et gratis kurs i naturveiledning om livet i bekken.
 Kurset var beregnet pÃ¥ alle som ville lære om hvordan man kan formidle kunnskap om laks, elvemiusling og bunndyr til barn og unge ved Ã¥ ta i bruk bruk bekken som en pedagogisk innfallsport. Kurset ble gjennomført i mai 2012. Les mer om innhold og gjennomføring av kurset i vedlagte rapport.
Kursrapport