KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Innlegg fra KLV om "mineralstrategien" - 2013-03-25 
 Stortingets særlige prioritering av villaksen i vÃ¥re nasjonale laksevassdrag og laksefjorder nevnes ikke i den nylige framlagte strategien for mineralnæringen.
 Dette kommenteres i KLVs innlegg i Adresseavisen 25.03.13. Les innlegget her.
Lenke til mer informasjon...
Innlegg