KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Travel naturveileder - 2013-04-15 
 Naturveileder Kjersti Hanssen har travle dager. Avtaleboka er full og i løpet av vÃ¥ren vil det bli gjennomført feltdager ved fem skoler. Tre av skolene har bestilt besøk til deres nærbekk, hvor elevene skal bli nærmere kjent med villaksen og livet i elva gjennom ulike aktiviteter, mens de to andre har ønsket et fokus pÃ¥ elvemusling og kysten som friluftsomrÃ¥de. I tillegg vil ogsÃ¥ ca. 100 elver i 5.klasse bli invitert med til Ã¥ markere Ã¥rets Naturmangfolddag den 22.mai pÃ¥ Kalvøya i Bangsund. Det er ogsÃ¥ lagt planer for ulike arrangementer og besøk til organisasjoner og barnehager.
 Feltdager med naturveiledning er tydeligvis svært populære. Vi oppfordrer skoler og barnehager som ønsker slike opplegg over sommeren til Ã¥ ta kontakt allerede nÃ¥. Opplegget er helt gratis. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø og Statens naturoppsyn arbeider nÃ¥ for Ã¥ fÃ¥ pÃ¥ plass et elevhefte som skal være et godt egnet til for– og etterarbeid tilknyttet en feltdag ved elva. Sørenget oppvekstsenter er med som samarbeidspartner i prosjektet. Heftet er planlagt ferdig i løpet av høsten.