KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV om Gyro - 2013-04-24 
 NRK viste 23. april en dokumentar om lakseparasitten Gyrodacktylus salaris. Filmen "Med livet som innsats" stiller blant annet spørsmÃ¥lstegn ved bruken av rotenon.
 Det er politisk bestemt at lakseparasitten skal utryddes i Norge. Rotenon er et av de viktigste hjelpemidler i dette arbeidet. KLV har ved flere anledninger skrevet om dette. Les KLVs innlegg og se gyrofilmen her.
Lenke til mer informasjon...
Innlegg om gyro fra KLV