KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Lakseinnsiget overvÃ¥kes - 2013-06-04 
 Det foregÃ¥r nÃ¥ overvÃ¥kning av lakseinnsiget til Namsenfjorden og Trondheimsfjorden. OvervÃ¥kningen baserer seg pÃ¥ fangst i en kilenot ved Agdenes ved innløpet til Trondheimsfjorden og to kilenøter pÃ¥ Statland i Namsenfjorden. PÃ¥ http://laks.nina.no vil NINA sørge for fortløpende oppdateringer hver 3. dag.
 Klassifisering til villaks eller oppdrettslaks er basert pÃ¥ ytre kjennetegn og vil bli verifisert ved skjellanalyser. All laks som fanges utenom det ordinære kilenotfisket slippes levende ut etter prøvetaking.
Lenke til mer informasjon...