KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Rapport - Forprosjektering av Norsk laksesenter - 2013-07-05 
 Prosjektgruppas rapport for forprosjektering av Norsk Laksesenter er ferdig og er oversendt Miljødirektoratet. Prosjektgruppa har hatt relativt kort tid til disposisjon, men mener Ã¥ ha hatt en god gjennomgang i forhold til formÃ¥l og prosjektmÃ¥l.
 Prosjektgruppas anbefalinger var enstemmig og har følgende hovedkonklusjoner; NLS skal: - representere en økt nasjonal og regional satsing pÃ¥ villaks, og skal bidra til Ã¥ sikre bærekraftige bestander av disse artene - være et uavhengig ombud for laksefisk, med hovedvekt pÃ¥ villaks - være kompetansesenter, og ha formidling om biologi, utfordringer og muligheter, tiltak, samfunnsnytte, kultur, tradisjoner og opplevelser som viktige oppgaver - bidra til økt fokus og økt verdiskaping knyttet til villaks - fungere i skjæringspunktet mellom forskning og forvaltning med høy faglig integritet - fange opp regionale utfordringer og muligheter knyttet til villaks, og sette disse inn i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv - ha en tydelig brukerorientering og ha ansvar for Ã¥ gjøre tilgjengelig relevant kunnskap om villaks gjennom ulike kanaler til bruk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt - bli en ny arena for samling av forskjellige interesser og aktører knyttet til villaks - dekke de geografiske forskjeller knyttet til villaks, og betydningen av villaks i ulike deler av Norge, derfor foreslÃ¥s NLS etablert med 4 geografiske enheter NLS sin viktigste rolle skal være Ã¥ opptre som villaksens ombud. Miljødirektoratet vil nÃ¥ følge opp den videre prosessen. Rapporten skal ute til høring og det legges ogsÃ¥ opp til et Ã¥pent høringsmøte i løpet av august. Les mer fra rapporten her
Rapport NLS