KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Namsblanken prioritert i valgkampen - 2013-09-04 
 SV ved 1. kandidat i Nord-Trøndelag Anne Kolstad har skrevet brev til miljøminister BÃ¥rd Vegard Solhjell der hun ber om at namsblanken fÃ¥r status som prioritert art etter naturmangfoldloven.
 Hun peker i brevet pÃ¥ at tilstanden for namsblanken er alvorlig og at bestanden har opplevd stor nedgang blant annet pÃ¥ grunn av vannkraftutbygging. For Ã¥ berge den unike laksen er det behov for en redningsaksjon heter det i brevet. I svar fra BÃ¥rd Vegard Solhjell gÃ¥r det fram at Miljødepartementet er klar over den særegne stasjonære laksen og de truslene den stÃ¥r overfor. Han opplyser at det er satt i gang et arbeid med et faggrunnlag med tanke pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ namsblanken vurdert som prioritert art etter Naturmangfoldloven. For sitt engasjement for namsblanken er Anne Kolstad kÃ¥ret til dagens MILJØHELT av SV. Se linken.
Lenke til mer informasjon...