KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Forskningsdagene 2013 - 2013-09-04 
 Forskningsdagene i regi Norges ForskningsrÃ¥d er en Ã¥rlig festival som blir markert pÃ¥ ulike vis over hele landet. Temaet i Ã¥r er ”hav og vann”. FormÃ¥let med Forskningsdagene er Ã¥ skape begeistring og oppmerksomhet rundt forskning. I Namsos er KLV i Ã¥r med som arrangør av Forskningsdagene sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT.
 Markeringen vil foregÃ¥ 25. september pÃ¥ HiNT, Campus Namsos. Flere skoleklasser er allerede pÃ¥meldt, men dagen vil være Ã¥pen for alle som har lyst. Programmet er innholdsrikt. Det er lagt opp til et miniseminar der vannets betydning i blant annet forskning, rekreasjonssammenheng og livsopphold blir tatt opp. PÃ¥ foredragslista stÃ¥r representanter fra Vannregion-Trøndelag, Pharmaq, Aqua Kompetanse, VESO, Grong videregÃ¥ende skole og stiftelsen Lene Maria for rent vann. Det vil ogsÃ¥ bli en natursti/GeoCaching der man for eksempel fÃ¥r vite mer om villaksens livssyklus. Dette opplegget vil bli ledet av naturveileder ved Statens naturoppsyn sammen med KLV. Det vil ogsÃ¥ bli mulighet for Ã¥ besøke laboratoriet ved skolen hvor det denne dagen foregÃ¥r mye spennende. Fotoutstilling med vann i fokus er ogsÃ¥ en del av arrangementet. Vel møtt til en artig og lærerik dag!
Lenke til mer informasjon...