KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Ny høringsfrist - Norsk Laksesenter - 2013-09-12 
 Rapport for forprosjektering av Norsk Laksesenter (NLS) er ute til høring. Det planlagte høringsmøte 11. september ble avlyst pÃ¥ grunn av fÃ¥ pÃ¥meldte. Isteden har Miljødirektoratet forlenget fristen for Ã¥ komme med skriftlige høringsuttalelser. Den nye fristen er 20. oktober.
 NLS skal være et ombud for villaksen. Forprosjektet konkluderer med at NLS skal opprettes som en stiftelse med fire driftsenheter hvor KLV i Namsos er en av disse. Øvrige driftsenheter er Villakssetneret i Lærdal, det lenge planlagte Joddu i Tana og en enhet i Agder. En detaljert oppgavefordeling mellom de planlagte driftsenhetene er skissert i vedlagte dokument.
Lenke til mer informasjon...
Rapport - NLS