KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV og Forskningsdagene 2013 - 2013-09-26 
 Arrangementet ved HiNT i forbindelse med Forskningsdagene 2013 var tettpakket, og oppmøtet var stort. 25. september deltok rundt 150 elever fra 7. og 9. klasse pÃ¥ markeringen hvor temaet var ”hav og vann”. I tillegg tok mange studenter fra høyskolen innom.
 Miniseminar, stands, fotoutstilling, ”laboratoriearbeid” og bæring av vann sto pÃ¥ programmet. KLV benyttet anledningen til Ã¥ arrangere en annerledes natursti sammen med SNOs naturveileder. Her fikk elevene blant annet bli bedre kjent med elvemuslingen, de fikk lage et ”kunstverk” (laks), lese og se bilder av laksen i elva gjennom Ã¥ret og de fikk mulighetene til Ã¥ lære om miljøgifter gjennom aktiv deltagelse. SpørsmÃ¥lene var mange og engasjementet stort. Bilder av ”kunstverkene” vil etter hvert bli lagt ut pÃ¥ KLVs hjemmeside. Den offisielle Ã¥pningen av Ã¥rsstudiet næringsbasert sportsfiske var ogsÃ¥ et arrangement under Forskningsdagene. Her deltok KLV med innlegg om Namsenvassdraget. Dette arrangementet gikk av stabelen 21. september.
Lenke til mer informasjon...