KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV-innlegg om rømt oppdrettslaks - 2013-10-17 
 Hver høst gjennomføres det overvÃ¥kningsfiske etter rømt oppdrettslaks i mange vassdrag. Dette blir flere steder gjort i forbindelse med innsamling av stamfisk.
 Og hvert Ã¥r dukker det opp avisoppslag som forteller om mye rømt oppdrettslaks i disse fangstene. KLV har skrevet et innlegg som en reaksjon pÃ¥ en artikkel i Tidens Krav (27.09.13) om fortvilte stamfiskere i Surna. Les KLVs innlegg som ble publisert i TK 8. oktober.
Lenke til mer informasjon...
KLV-innlegg TK