KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV-innlegg om mer vann til villaks - 2013-10-22 
 430 eldre vannkraftkonsesjoner i 187 norske vassdrag kan tas opp til revisjon innen 2022. Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet har pÃ¥ oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Miljødepartementet nÃ¥ gÃ¥tt igjennom konsesjonene og har prioritert miljøtiltak i vel 100 av disse.
 Det er likevel først ved en eventuell revisjon av de enkelte konsesjonene at tiltak vil bli vurdert. KLV har skrevet et innlegg om dette som bl.a. ble publisert i Adresseavisen 17. okotber.
Lenke til mer informasjon...
Adressa 17.10.13