KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV er med nÃ¥r HiNT satser pÃ¥ blÃ¥ sektor - 2013-10-28 
 Fredag 25. oktober arrangerte Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) en work-shop med bred deltagelse fra nærings- og samfunnsaktører med interesse for blÃ¥ sektor i regionen.
 HiNT har de siste Ã¥rene ikke hatt spesiell aktivitet knyttet til blÃ¥ sektor og ønsker nÃ¥ Ã¥ gjøre noe med dette. KLV har bidratt i planleggingen og gjennomføringen av work-shopen for Ã¥ kartlegge behov og muligheter. KLV ønsker større oppmerksomhet pÃ¥ interaksjoner mellom oppdrettslaks og villaks/sjøørret. Se lysark fra rektor Steinar Nebb og KLVs Frode Staldvik under.
lysark HiNT og KLV