KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV-innlegg om rømt oppdrettslaks i Alta - 2013-10-29 
 Det er nÃ¥ stort fokus pÃ¥ rømt oppdrettslaks i Alta etter at det er avdekket spesielt stor andel rømt oppdrettslaks i den øverste delen i Sautso der bestanden allerede er kraftig redusert.
 KLV skrev et innlegg om rømt oppdrettslaks i forbindelse med prøvefisket som ble gjennomført i regi Alta laksefiskeri interessentskap (ALI) 17-19.
Lenke til mer informasjon...
KLV-innlegg