KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Informativt lakselusseminar - 2013-11-07 
 Interessen for KLVs lakselusseminar 6. november var stor og samlet over 100 deltakere. Bakgrunnen for seminaret var lakselussituasjonen i Namdalen med mye lakselus og stedvis dÃ¥rlig effekt av de vanligste lakselusmidlene.
 Solide og troverdige foredrag ble presentert og publikum fikk god anledning til Ã¥ stille spørsmÃ¥l. Det var ingen tvil om at lakselussituasjonen i omrÃ¥det gir god grunn til bekymring bÃ¥de for oppdrettsnæringa og for villfisken. Med utgangspunkt i høstprøvene fra lakselusovervÃ¥kningen i 2013 er det i følge Bengt Finstad i NINA sannsynlig at mer enn 60 % av sjøørreten dør pÃ¥ grunn av lakselus. Det er ogsÃ¥ grunn til Ã¥ tro at noe av laksesmolten pÃ¥ vei ut fikk skadelig mye lus pÃ¥ seg. Mattilsynet og fiskehelsetjenesten hÃ¥per nÃ¥ at nye tiltak i form av utslakting og omrÃ¥debrakklegging vil bedre situasjonen, kanskje allerede fra neste sommer. Lysarkene fra foredragene vil bli lagt ut pÃ¥ hjemmesiden nÃ¥r disse er klare. Les Namdalsavisa og Trønderavisas dekning av seminaret her.
Namdalsavisa
Trønderavisa