KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Naturveiledning i praksis - 2013-01-21 
 Gjennom ulike aktiviteter i og ved nærbekken har mange barn i Namdalen blitt bedre kjent med livet der. Prosjektet ”Din nærbekk” ble ledet av naturveileder Kjersti Hanssen. Til sammen ble det gjennomført ti feltdager og hele 142 barn og 19 ansatte tatt med til nærbekken sin i løpet av prosjektperioden.
 Prosjektet ”Din nærbekk” skulle gjennom ulike aktiviteter i og ved nærbekken gjøre livet i bekken tilgjengelig for barn og unge og bidra til økt kunnskapsnivÃ¥, økt engasjement og økt tilhørighet. Tilbakemeldingene fra de ulike deltagerne har vært svært gode. Naturveilederen vil fortsette Ã¥ oppsøke barn og unge med lignende opplegg framover. Innenfor prosjektet ble det ogsÃ¥ arrangert et ”Bekkedag-kurs” for alle som ville lære om formidling av kunnskap om laks, elvemusling og bunndyr til barn og unge ved Ã¥ ta i bruk bekken som pedagogisk innfallsport. KLV og SNO jobber nÃ¥ med Ã¥ videreutvikle noe av det pedagogiske grunnlagsmateriellet som kan benyttes ved slike arrangement. Les prosjektrapporten her.
Rapport