KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Ny lakselusrapport - 2013-12-20 
 I dag offentliggjorde Mattilsynet rapporten fra overvÃ¥king av lakselus pÃ¥ villfisk i 2013. Dette er bekymringsfull lesing.
 I Nord-Trøndelag (Namsenfjordsystemet) finner vi for eksempel svært høye infeksjoner pÃ¥ sjøørret under utvandringsperioden og i utvandringsruten til laksesmolten, slik at ogsÃ¥ laksesmolten fra Namsen kan ha blitt negativt pÃ¥virket i 2013. Vi har imidlertid ikke direkte data fra laksesmolt. Les rapporten fra den nasjonale overvÃ¥kingen her.
Lenke til mer informasjon...
Rapport