KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV arrangerer seminar om rømt oppdrettslaks - 2014-03-31 
 Onsdag 7. mai arrangerer Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) et dagseminar om rømt oppdrettslaks.
 I Namdalen observeres det ofte rømt oppdrettslaks og genetiske endringer er pÃ¥vist hos villaksen i Namsen. Endringene kan pÃ¥virke negativt villaksens egenart og produksjonsevne. Hva gjøres for Ã¥ hindre rømminger, hva skjer nÃ¥r ulykken først er ute og hvilke miljøeffekter kan det gi? Finnes det løsninger? Dette er spørsmÃ¥l KLV ønsker Ã¥ fÃ¥ besvart pÃ¥ et seminar med spisskompetente foredragsholdere. Avslutningsvis vil distriktssjef Jon Bjarne Falck ved Mattilsynet gi sin oppdaterte vurdering av lakselus situasjonen pÃ¥ Namdalskysten – nÃ¥ like før laksesmolten vandrer ut. Vedlagt følger invitasjon med foreløpig program. PÃ¥melding innen 5. mai til laksesenteret@hint.no eller tlf 41495000. Seminaret er gratis.
Seminarprogram