KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Miljødag ved Namsskogan skole - 2014-05-19 
 16. mai hadde 7., 8. og 9. klasse ved Namsskogan skole miljødag. Nasjonalparkforvalter i Børgefjell Tore TødÃ¥s og Kent Mikkelsen fra Fjellrevsenteret tok for seg fjellreven, mens Kjersti Hanssen og Marit Hellan fra SNO og Tone Løvold fra KLV hadde biologisk mangfold og namsblanken pÃ¥ programmet.
 Elevene fikk presentert namsblankens historie fra den ble igjen over de store fossene etter siste istid. De fikk høre om hvordan unger i ”gamle dager” laget seg fiskeutstyr av rognkjepper, sytrÃ¥d og knappenÃ¥ler og fisket namsblank i strømmen. SÃ¥ fikk de vite hvordan namsblanken ble ”oppdaget” og vitenskapelig beskrevet for første gang av Magnus Berg. At namsblankens leveomrÃ¥de har blitt stadig mindre og trulsene flere ble illustrert gjennom et opplegg utarbeidet av Kjersti Hanssen. Til slutt fikk alle være med pÃ¥ rollespill. Alle elevene fikk prøve seg som debattanter bÃ¥de for og imot utbygging av Trongfossen og nøytral programleder.