KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Nytt elevhefte "Hvem bor i elva di?" - 2014-05-21 
 KLV og SNO har i samarbeid utarbeidet et elevhefte som kan tas i bruk bÃ¥de før og etter et besøk i bekken eller elva. MÃ¥lgruppen er først og fremst mellomtrinnet, men heftet kan ogsÃ¥ passe for andre.
 En tur til elva/nærbekken gir store muligheter for læring. Her kan elevene bli utfordret til Ã¥ ta i bruk flere evner, - kommunikasjon, logisk og matematisk tenkning, refleksjon, bruk av kropp, hender og sanser. Dette er fortsøkt dekket i dette heftet. Elevheftet ”Hvem bor i elva di?” har fokus pÃ¥ laksen; dens livssyklus, hvordan det stÃ¥r til med den og noen av artene som lever sammen med den. I tillegg til fagstoff inneholder heftet fine illustrasjoner, oppgaver, forslag til lærerike aktiviteter og et laksespill. Heftet er utarbeidet av Kjersti Hanssen (SNO) og Tone Løvold (KLV). Samarbeidende skole har vært Sørenget oppvekstsenter. Prosjektet er finansiert av Den naturlige skolesekken (www.natursekken.no), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, SNO og KLV. Heftet vil bli brukt og delt ut i forbindelse med skolebesøk og arrangementer i regi SNO naturveileder – villaks og KLV. Du kan selv laste ned vedlagte pdf-fil og skrive ut heftet. En oversikt over kompetansemÃ¥lene som dekkes i heftet finnes ogsÃ¥ vedlagt.
Lenke til mer informasjon...
Hvem bor i elva di?
Læreplanmål