KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Lærerkurs i Ã…fjord - 2014-06-17 
 PÃ¥ forespørsel fra prosjektleder i vannomrÃ¥det Nordre Fosen arrangerte SNO, KLV og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et kurs for lærere som ønsker Ã¥ ta i bruk elva som ”klasserom”. MÃ¥let var Ã¥ inspirere lærere til Ã¥ gjennomføre feltdager ved skolens nærbekk med utgangspunkt i elvevheftet ”Hvem bor i elva di?”. Kurset gikk av stabelen 16. juni ved Stordalsvatnet i Ã…fjord kommune.
 De 10 lærerne som deltok fikk innblikk i hvordan naturveilederne i SNO jobber og fikk gode tips til lærerike oppgaver og aktiviteter som egner seg pÃ¥ en ”utedag” ved elva. Det ble fisket med elektronisk fiskeapparat og kursdeltagerne fikk blant annet lære Ã¥ se forskjell pÃ¥ lakseyngel og ørretyngel. En tur til elva blir ekstra spennende dersom elevene fÃ¥r mulighet til Ã¥ studere fisk nærmere. De av kursdeltagerne som ønsket det ble derfor sertifisert for selv Ã¥ kunne ta i bruk el-fiskeapparat. Videre ble bunndyr fanget, studert og bestemt. Elvemusling sto ogsÃ¥ pÃ¥ programmet. Villaksens status og dens utfordringer ble presentert og i rollespill fikk lærerne prøve seg som debattanter i temaet ”Oppdrettslaks og villaks – sameksistens eller mÃ¥ vi velge?”. Vi takker for entusiastisk deltagelse og hÃ¥per dette kurset resulterer i flere elevbesøk ved elvebredden! En takk ogsÃ¥ til grunneier Torstein Staven som velvillig stilte opp med guiding, lavvoplass og tilgang til elv og bÃ¥t.