KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Hvitfinnet steinulke - ny fiskeart i Namsenvassdraget - 2014-08-25 
 Ulkearten ble 15. august funnet under prøvefiske i Tunnsjøen og er aldri pÃ¥vist i nedslagsfeltet til Namsen tidligere. Bare to smÃ¥ individer ble fanget. Fisken hører til dem som innvandret østfra etter istiden og den er vanlig utbredt øst for kjølen. I 2008 ble ulka funnet i Kvesjøen og Murusjøen i Lierne og kanskje har den vært der helt siden istida. Er den en nyintrodusert art til Namsenvassdraget er det fare for at den vil etablere bestander i bÃ¥de Tunnsjøen og oppstrøms i tilgjengelige smÃ¥vassdrag og nedover til Namsen. Skulle den etablere bestander vil det i aktuelle omrÃ¥der kunne føre til færre namsblank, villaks og ørret. Foto: Fiskipedia.no
 Nyhet pÃ¥ NRK. Klikk pÃ¥ linken.
Lenke til mer informasjon...