KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Lysark - faglige innlegg på KLVs styremøte - 2014-11-24 
 Når KLVs styre og fagråd møtes settes det alltid av tid til aktuelle faglige oppdatering. På styre- og fagrådsmøte 19. november sto fire faglige innlegg på programmet.
 Randi N Grøntvedt fra Veterinærinstituttet snakket om tiltak mot lakselus framover. Eirik Biering fra Veterinærinstituttet tok for seg smitte mellom ville populasjoner av laksefisk og oppdrettsfisk med utgangspunkt i et arbeid med PRV, et virus som forårsaker skjellettmuskelbetennelse. Jan Henning L'Abee-Lund fra NVE og medlem av KLVs fagråd ga en del eksempler på hvordan flom kan virke inn på laksen. FHF har nylig publisert en oppsummering av faglitteraturen på effekter av lakselus på sjøørret. Hovedforfatter Eva B. Thorstad fra NINA presenterte denne rapporten for oss.

Linker til lysbildene fra foredragerne og norsk versjon av FHFs rapport finner du i vedlagte fil.

Lysark