KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Seminar om helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk - 2015-02-16 
 KLV planlegger nÃ¥ et dagseminar om helsesituasjonen hos villaksen* og om denne kan pÃ¥virkes av sykdom i lakseoppdrett. Dato for seminaret er satt til 5. mai. Sted er Miljødirektoratet i Trondheim. Program og informasjon om pÃ¥melding kommer om kort tid. Sett av datoen sÃ¥ lenge. *Villaks brukes her synonymt om bestander av ville anadrome laksefisk, dvs sjørøye, sjøørret og villaks.
 PÃ¥ dette seminaret presenteres oppdatert kunnskap om helsetilstanden til villaks og oppdrettslaks. Utfordringer knyttet til dokumentasjon av smitteoverføring fra oppdrettslaks til villaks søkes belyst og vi stiller blant annet spørsmÃ¥let ”Kan infeksjoner hos oppdrettslaks gi færre villaks?”. Vi etterspør ogsÃ¥ hvilke nye sykdommer som kan ventes i lakseoppdrett og om disse kan skade ville laksebestander. Videre lurer vi pÃ¥ om kunnskap kaller pÃ¥ ytterligere tiltak for Ã¥ bidra til Ã¥ sikre friske villaksbestander. Det er veldokumentert at bÃ¥de lakselus og gyro (gyrodactylus salaris) kan ha stor betydning for helsestatus og overlevelse hos villaks. Disse parasittene er allerede viet mye oppmerksomhet bÃ¥de i media, pÃ¥ fagseminarer og i litteraturen og skal derfor ikke behandles spesielt denne gang. Velkommen!