KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Strategisk plan 2012-2015 er klar - 2012-01-11 
 KLV har nÃ¥ fÃ¥tt sin første strategiplan. Den viktige strategiprosessen har medført flere grunnleggende diskusjoner om hvilke roller KLV i de nærmeste Ã¥rene skal ha.
 Planen er et viktig redskap for Ã¥ kunne kommunisere tydelig hva KLV er og hva KLV vil prioritere og hvordan vi vil arbeide framover.
Strategisk plan 2012-2015