KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Telemetriprosjekt i Namsen - 2012-06-28 
 NINA og Aqua Kompetanse AS er nÃ¥ i gang med et radiotelemetriprosjekt som tar sikte pÃ¥ Ã¥ sammenligne adferd hos villaks og rømt oppdrettslaks. KLV koordinerer prosjektet lokalt og er med i referansegruppen.
 Ved Ã¥ radiomerke og leamerke villaks og oppdrettslaks i kilenøter i Namsenfjorden og ved Vikna, plassere rediologgere i nedre del av vassdraget, manuelt peile fisk pÃ¥ elven og registrere gjenfangst av merket fisk skal sikkerheten i beregninger av innslaget av rømt oppdrettslaks i elva kontrolleres og oppgangen av rømt oppdrettslaks undersøkes. Prosjektet vil forhÃ¥pentligvis bedre mulighetene for mÃ¥lrettet gjenfangst av rømt oppdrettslaks i framtida og være et bidrag til videre kunnskapsbasert forvaltning av vassdraget. Det er ogsÃ¥ stor sannsynlighet for at det vil bli knyttet en masteroppgave til prosjektet. Problemstillingen for dette arbeidet er enda ikke fastlagt. Mer informasjon om prosjektet finner du i prosjekt beskrivelsen.
Prosjektbeskrivelsen