KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Merkeprosjektet fortsetter - 2012-08-21 
 PÃ¥ grunn av dÃ¥rligere fangst og dermed færre merkede fisk enn forventet fortsetter merking av fisk utover ordinær kilenotsesong.
 Pr 18. august er 106 laks blitt pÃ¥montert radiosender pÃ¥ lokaliteter ved Statland og i indre Namsenfjord. Av disse er 69 foreløpig oppført som villaks og 35 som oppdrettslaks. Analyser av skjellprøver vil senere avdekke opphavet til de usikre fiskene. Det blir tatt skjellprøver av all fisk som inngÃ¥r i prosjektet. I perioden 7. august – 17. august er det ogsÃ¥ blitt radiomerket oppdrettslaks i Vikna. Arbeidet ved denne lokaliteten er avsluttet mens merkingen ved Statland og indre Namsenfjord fortsetter i alle fall fram til 28. august.