KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Mastergradstudent pÃ¥ merkeprosjektet - 2012-08-21 
 Karina Moe tar Mastergrad ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB).
 Hun skal nÃ¥ studere adferd til oppdrettslaks og villaks som fanges pÃ¥ samme sted i elva (Namsen) i september. Det tas sikte pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ radiomerket ca 20 oppdrettslaks og 20 villaks, alle hunnfisk, og følge dem med peiling annen hver dag fram til etter gyting. HovedmÃ¥let er Ã¥ fÃ¥ undersøkt om villaks og rømt oppdrettslaks som befinner seg i samme omrÃ¥de ca 1-1,5 mÃ¥ned før gyting har samme fysiologisk kondisjon og adferd, og gÃ¥r til samme gyteplass.