KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Spredning av Ørekyte i Namsenvassdraget - 2012-09-19 
 Ã˜rekyta er en karpefisk som er introdusert og uønsket i Namsenvassdraget. For tre Ã¥r siden ble den pÃ¥vist i Tunnsjøelva. NÃ¥ er den ogsÃ¥ pÃ¥vist i den anadrome delen av vassdraget, ved Gartland.
 KLV fant i høst ørekyta i forbindelse med el-fiske av lakseyngel til genetiske analyser. Det ble fisket pÃ¥ flere stasjoner i vassdraget, men ørekyta ble kun funnet pÃ¥ en stasjon, ved Gartland.
Lenke til mer informasjon...