KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLVs kronikk om vilkÃ¥rsrevisjoner - 2012-10-15 
 Miljøforholdene i vannkraftregulerte vassdrag kan nÃ¥ bedres gjennom revisjon av vilkÃ¥r i gamle vannkraftkonsesjoner. Arbeidet er omfattende og konsesjonene mange. Priorietering av hvilke vassdrag som blir tatt først blir derfor uhyre viktig.
 Dette tas opp i KLvs siste kronikk som sto pÃ¥ trykk i Adresseavisen 9. oktober. Les kronikken her.
Lenke til mer informasjon...
Kronikk Adressa