KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Resultater fra genetiske studier i Namsen - 2012-11-08 
 Frykten for at rømt oppdrettslaks pÃ¥ villaksens gyteplasser kan skade villaksens egenart er stor. Siden 2007 har lokale og regionale lakseinteresser fÃ¥tt gjennomført en del prosjekter i Namsen knyttet til denne problematikken.
 PÃ¥ oppdrag fra KLV har NINA analysert villaks og rømt oppdrettslaks i Namsen med genetiske markører som er utviklet for Ã¥ skille mellom oppdrettslaks og villaks. Les rapporten her.
NINA Minirapport